Kooperativet

Kungsholmens Friskola drivs som ett föräldra- och personalkooperativ och är en ekonomisk förening utan vinstsyfte.

Alla föräldrar och personal erbjuds medlemskap i föreningen för en symbolisk medlemsinsats på 100 kr. Vi önskar naturligtvis att så många som möjligt blir medlemmar.

Skolans motto är ”Den mest engagerande skolan” vilket speglar förhållningssättet till miljön och allt vi odlar kring och för våra skolbarn.

Skolan finansieras genom skolpeng vilket betyder att inga avgifter tas ut för skolundervisningen. För fritidsverksamheten gäller Stockolms stads maxtaxa.

Skolan leds av rektor med stöd från styrelsen. Både föräldrar och personal är invalda i styrelsen. Du kan efter anmält intresse till skolans valberedning självklart bli en av dem. Oavsett hur du väljer att engagera dig så ger skolan dig möjlighet till delaktighet.

Söker du en skola där ditt barn trivs och utvecklas i en trygg och vänlig miljö? En plats där du som förälder – på ett naturligt sätt – kan vara engagerad och delaktig i dina barns vardag? Ja då är vår skola ett av de absolut bästa alternativen.

Föräldrarna

Vårt mål är att du som förälder ska engagera dig i skolans verksamhet. Under läsåret har vi ett antal fasta aktiviteter där skolan vill att du deltar. Ett exempel är närvaro på skolans medlemsmöten, ett annat att medverka i arbetet kring skolans julmarknad.

Föräldrar som har möjlighet att i samspråk med klassläraren gästföreläsa i ditt barns klass eller på annat sätt bidra till undervisningen är ett väldigt uppskattat inslag i skolarbetet.

Föräldrarnas engagemang i olika praktiska göromål som kan dyka upp under året är ett viktigt inslag för skolans verksamhet. Det kan handla om att några målar om i kapprummen, grovstädning av lokalerna eller tar tag i annat som måste fixas. Föräldraengagemanget är ett sätt för skolan att spara resurser som istället kan komma till godo till annat i verksamheten.

Ett annat föräldraengagemang är "Tisdagspäron".  Föräldrarna turas om genom att en gång per termin hjälpa till på fritids i sitt barns klass under en eftermiddag. Detta läsår, tisdagar mellan 15.30-17.30. Andra föräldrainsatser kan vara att följa med som extra stöd under speciella temadagar eller utflykter.

På Kungsholmens friskola ser vi föräldraengagemanget som en viktig del i barnens vardag på skolan. Att som förälder emellanåt delta på fritids samt i andra verksamheter på skolan, innebär en unik inblick i verksamheten och dynamiken i skolan och mellan barnen. Vi anser att det är en stor tillgång och trygghet, för elev, lärare och föräldrar att vi lär känna varandra och att det finns många mötesplatser på skolan. Det är vår ambition att alla skall kunna känna sig delaktiga, att barnen känner igen de andras föräldrar och kan be om hjälp med stort och smått hos fler än pedagogerna.

 

Skolrestaurangen - Gyllene Salen

Lunch lagas i skolköket och serveras i skolans matsal, Gyllene Salen. Skolmaten är så nära ”hemlagad” som det går att komma och vi använder ekologiska råvaror i stor utstäckning. Lunchen serveras alltid tillsammans med en salladsbuffé, smör, hårt bröd/mjukt hembakat bröd och mjölk. Skolmenyn ger barnen möjligheten att upptäcka nya favoriter.