Välkommen!

Söka skola 2021

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se  om ditt barn blivit antagen hos oss. 

Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen via e-tjänsten genom att signera antagningsbeskedet med mobilt bank-id.

Senast den 7 april ska vi ha fått ditt svar. Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er bägge. 

Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är undertecknat korrekt.

Vi har antagit 22 elever till vår förskoleklass ht-21. När antagningen är klar och ni har signerat antagningsbeskedet kommer ni att få information om vad som händer fram till skolstarten i augusti, preliminärt datum för förskoleklassens första dag är 16/8. Övriga klasser börjar höstterminen 18/8. Vi får se om vi kommer kunna ha vår klassträff i maj fysiskt eller digitalt eller om vi behöver flytta fram den. 

Här finns, inför skolsöksperioden, information i ett bildspel.

Presentation

ÅRSKURS 4

För barn som inte fått plats till årskurs 3 måste en ny anmälan göras avseende årskurs 4 och ny kötid påbörjas avseende dessa nyanmälningar. Anmälan kan göras från och med 1 september året innan aktuellt startår (dvs om ni vill söka till årskurs 4 med start hösten 2021 kan ni anmäla ert barn tidigast 1 september 2020).

Logga i på SchoolSoft här

(Skolans intranät för vårdnadshavare )

Kontakta oss


Rektor: Cecilia Ulvegård

cecilia.ulvegard@kungsholmens-friskola.se

Ekonomi/administration: Helena Nygren

helena.nygren@kungsholmens-friskola.se

Specialpedagog: Ulla H Nilsson

ulla.h.nilsson@kungsholmens-friskola.se

Skolkurator: Camilla Järborg

camilla.jarborg@kungsholmens-friskola.se

Vaktmästare/it: Conny Tesstor

conny.tesstor@kungsholmens-friskola.se

Köket: Svenne Regner

sven.regner@kungsholmens-friskola.se

Telefon rektor - expedition

08 653 55 57

Kalendarium 2020/2021

Vårterminen 2021

Januari

7-8 Studiedagar

11 Skolstart

15 SÖKA SKOLA- ansökan öppnar

Februari

15 SÖKA SKOLA -ansökan stänger

Mars

v 9 Sportlov

April

v14 Påsklov

Maj

12 Studiedag

14 Klämdag - stängt

Juni

15 Skolavslutning

Höstterminen 2021

Augusti

16 Skolstart Förskoleklassen 

18 Skolstart åk 1-6

September

Ordinarie stämma

Oktober

November

1-5 Höstlov (v44)

December

22 Skolavslutning